a

Antonis Kaintatzis

Antonis Kaintatzis
Cataract & Vitreoretinal Surgeon
Book appointment
We are here for you.
Book appointment
Specialty Cataract & Vitreoretinal Surgeon
Degrees MD MHA FEBOphth
Work Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday